نگاهی به وضعیت تئاتر دور از پایتخت- قسمت دوم

سال 1392 رو به پایان است و اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا تئاتر شهرستان‌ها در این سالِ روبه‌پایان روزهای خوشی را سپری کرده است؟
سال‌هاست که فعالیت‌های تئاتر در کشور را به دو بخش عمده تقسیم می کنند: تئاتر تهران و تئاتر شهرستان‌ها. شاید این تقسیم‌بندی از آنجا ناشی می شود که به زعم بسیاری میان آن‌چه که در پایتخت به روی صحنه می‌رود با آن‌چه در دیگر شهرهای کشورمان اجرا می‌شود تفاوت کمّی و کیفی فاحشی دیده می شود. 
امّا آیا به راستی تئاتر خارج از پایتخت فرسنگ‌ها با تئاتر تهران فاصله دارد؟ در سال‌های اخیر مسئولان تئاتر کشور کوشیده‌اند تا با اجرای طرح‌های مختلف تا آنجا که ممکن است ضمن کاهش اختلاف های کمّی و کیفی تئاتر تهران با شهرهای دیگر کشورمان، برای مفهوم تئاتر شهرستان‌ها تعریف تازه‌ای ارایه دهند. شنوندگانی که برنامه‌های نقدونظر با موضوع تئاتر (روزهای دوشنبه) را تعقیب می کنند در جریان‌اند که در برنامه‌ی هفته‌ی گذشته با وحید لک، مدیر اداره‌ی هماهنگی امور استان‌های مرکز هنرهای نمایشی گفتگو کردیم. در برنامه نقد و نظر 19 اسفند 92 رادیو ایران صدا و در ادامه‌ی بررسی وضعیت تئاتر شهرستان‌ها در سالی که رو به پایان است، مصطفی محمودی (کارشناس مجری) به سراغ توحید معصومی (کارگردان،بازیگر تئاتر و مدیر امور استان‌های حوزه‌ی هنری) رفته و از او خواسته است تا درباره مهم‌ترین فعالیت‌های این اداره در سالی که روبه اتمام است، توضیحاتی ارایه دهد

لینک برنامه برای دریافت و شنیدن:

http://iranseda.ir/FullItem/?g=1149065

/ 0 نظر / 15 بازدید