از خلق جهان کناره کردیم

این سه بیت زیبا رو در یک مطلب خوندم. هر چه هم جست و جو کردم نام شاعرش رو پیدا نکردم. دوستانی که نام شاعر رو میدونن لطفا بهم بگویند.


از خلق جهان کناره کردیم *

سر رشته عقل پاره کردیم * 

کس چاره ما نکرد و ما خود * 

بی منت خلق چاره کردیم *

 ننمود رهی بجز ره عشق * 

 

 

 

 

 

 

هر چند که استخاره کردیم*

 

 

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
شیدا

دو ستم شا عر شعر ت مو لا نا ست