نقش تاثیر گذار فرهنگسراها در رشد و اعتلای فرهنگ شهروندی

این یاد داشت در صفحه 7 روزنامه تهران امروز سه شنبه 17 اردیبهشت چاپ شده است 

امروزه فرهنگ شهروندی در دنیای معاصر به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباطات جمعی و مهم ترین راه در رسیدن به توسعه محسوب میشود.تحقیقات و تجارب به دست آمده در این زمینه نشان می دهد که در شهرها و کشورهایی که تلاش می کنند تا مسیر توسعه خود را از جاده فرهنگ و به ویژه فرهنگ شهروندی عبور دهند وجود و حضور مکانهایی که در تقویت ارتباطات جمعی، رشد فرهنگ شهروندی و زندگی شهرنشینی و به ویژه فرهنگ سازی عمومی  نقش اصلی و جهت دهندگی مثبت را ایجاد کنند بسیار لازم و ضروری است. در همین زمینه البته سالنهای سینما، تئاتر، موسیقیف نگارخانه ها و غیره وجود داشته و دارد که توانسته اند تا حدودی در جهت رسیدن به اهدافی که در سطور قبل ذکر شد موفق عمل کنند. اما نکته مهم در این زمینه وجود و حضور مکانهای تاثیر گذاری به نام فرهنگسراهاست  که خوشبختانه در 8 سال گذشته مجددا به جایگاه اصلی خود بازگشته و کارکرد و وظایف و اهداف  مورد نظر را بازیافته اند. مکانهایی مانند سینما، تئاتر،گالری و نظایرآن اگرچه می توانند در تقویت مناسبات و ارتباطات اجتماعی و بین فردی موفق عمل کنند اما نباید این نکته را از یاد برد که به هر شکل این مکانها به دلیل نوع خاص کارکردشان مخاطبان ویژه خود را دارند. ضمن اینکه به هر حال حضور در این مکانها به عنواتن خالق اثر و یا مخاطب، مستلزم صرف هزینه هایی است که شرایطش را ویژه تر و مخاطبش را محدود تر می سازد.

فرهنگسراها اما خلاف این موضوع حرکت و عمل می کنند. به دلیل اینکه در وهله اول مجموعه ای از همه هنرهای یاد شده در پردیس هایی که فرهنگسرا و خانه فرهنگپ نام گرفته اند وجود دارد و از سوی دیگر توجه مدیریت شهری به این مکانهای مهم فرهنگی در تخصیص بودجه مناسب و فراهم ساختن شرایط مناسب برای حضور شهروندان در این مکانها چه به عنوان صاحبان آثار فرهنگی و هنری برای عرضه تفکر و اندیشه و چه به عنوان مصرف کننده و مخاطب برای دریافت محصولات و تبادل افکار و اندیشه ها سبب شد تا امروز و در دهه 90 فرهنگسراها به عنوان یکی از ارکان مهم نیل به فرهنگ والای شهروندی و جهت دهی شهروندذان به سمت ارتباطات اجتماعی و فردی مناسبتر در حوزه کاری و شخصی تبدیل شده اند.

از دیگر سو یکدست سازی فرهنگی با هدف اعتلای توسعه یافتگی که اینروزها به عنوان یکی از وظایف مهم فرهنگسراها خود را نمایان ساخته نشان می دهد که این مساله مهم به خوبی توانسته تا فرهنگ شهروندی طبقات زیرین جامعه را که به لحاظ تحصیلات و مسائل فرهنگی دارای کمبودهایی نسبت به سطوح بالایی فرهنگی در جامعه هستند (والبته یکی از دلایل این امر فقر، محرومیت های رفاهی و اجتماعی، تمرکز امکانات فرهنگی ، شهروندی و تفریحی در مناطق خاصی از شهرها به ویژه در پایتخت بوده) به طبقات رویی نزدیک سازد و تمرکز زدایی امکانات یاد شده در شهری مانند تهران و توزیع عالدلنه امکانات فرهنگی، هنری، فکری، تفریحی و غیره در تمام نقاط شهر باعث شده تا اندک اندک نشانه های یکدست شدن فرهنگ شهروندی و شهرنشینی به مرحله بروز و ظهور برسد و بدون تردید تداوم در این راه و توجه افزونتر به مکانهای عمومی فرهنگی مانند فرهنگسراها می تواند بیش از پیش مسیر ما را در جهت رسیدن سریعتر به پارامترهای جامعه توسعه یافته هموار سازد.

 

/ 0 نظر / 162 بازدید