نمایش سنتی ایرانی؛ زنده یا در حال افول!

رضا خمسه ای، «اوستا» و پدر مبارک خیمه شب بازی، سرانجام بعد از یک دوره طولانی بیماری چهار صبح 15 مهر در بیمارستان فیروزآبادی درگذشت. سایه مرگ این روزها بر تئاتر آیینی سنتی ایران افتاده است. هنوز شش ماه نشده که سعدی افشار هنرمند تئاتر تخت حوضی با همه دردهایش رفت. هنوز جای خالی محمود استادمحمد حس می شود و جای مرشد ولی ترابی پر نشده. حالامرگ به سراغ تئاتر خیمه شب بازی آمده و استاد رضا خمسه ای را با خود برد. هنرمندی که برای اهل تئاتر نام و نشانش گم نبود.مرپ حق است و از آن گریزی نیست اما درگذشت استاد خمسه ای دوباره این سوال را در ذهن ها زنده کرد که آیا برای رفتگانی اینچنین؛جانشینانی شایسته ودر خور تربیت شده است؟

در برنامه نقد و نظر 13 آبان 92 به سراغ پیمان شریعتی( فعال حوزه نمایش سنتی ایرانی) و فرشته حبیبی(عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران) رفته و از آنها درباره وضعیت نمایش سنتی ایران پرس و جو کرده ام.

لینک برنامه برای دریافت و شنیدن:

http://iranseda.ir/FullItem/?g=1115201

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید