# روزنامه_تهران_امروز

اقتباس و سینمای ایران

این مطلب در صفحه 7 روزنامه تهران امروز شنبه 22 تیرماه منتشر شده است. لینک مطلب:  http://tehrooz.com/1392/4/22/TehranEmrooz/1217/Page/7 http://tehrooz.com/1392/4/22/TehranEmrooz/1217/Page/7/TehranEmrooz_1217_7.pdf اقتباس ادبی یکی از مهم‌ترین شاخه‌هایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

وضعیت نابسامان شبکه نمایش خانگی

مصاحبه اخیرم با روزنامه تهران امروز، روز چهارشنبه 29 خرداد 92 در صفحه آخر لینک مصاحبه: http://tehrooz.com/1392/3/29/TehranEmrooz/1198/Page/12 http://tehrooz.com/1392/3/29/TehranEmrooz/1198/Page/12/TehranEmrooz_1198_12.pdf   بسیاری از کارشناسان سینمایی و فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نقش تاثیر گذار فرهنگسراها در رشد و اعتلای فرهنگ شهروندی

این یاد داشت در صفحه 7 روزنامه تهران امروز سه شنبه 17 اردیبهشت چاپ شده است http://www.tehrooz.com/1392/2/17/TehranEmrooz/1163/Page/7/TehranEmrooz_1163_7.pdf http://www.tehrooz.com/1392/2/17/TehranEmrooz/1163/Page/7/   امروزه فرهنگ شهروندی در دنیای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 182 بازدید