نمایشنامه خوب؛ مسئله اساسی تئاتر کشور

بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران تئاتر معتقدند اصلی ترین معضل تئاتر کشور در بخش نرم افزاری کمبود متون نمایشی مناسب است. از سوی دیگر در همه جشنواره ها و مسابقه های تئاتری کشور به محض اعلام فراخوان سیلی از نمایشنامه های نوشته شده توسط نمایشنامه نویسان کشور به دبیر خانه جشنواره ها و مسابقات ارسال می شود. حال سوال اینجاست که با وجود این تعداد نمایشنامه نویس فعال ؛چرا هنوز در زمینه متون مناسب نمایشی با کمبودهای جدی روبه رو هستیم؟
در برنامه نقد و نظر 27 آبان 92 رادیو ایران صدا به سراغ کامران شهلایی(نمایشنامه نویس) و فرشته حبیبی(عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران) رفته و از آنها درباره وضعیت نمایش سنتی ایران پرس و جو کرده ام.


لینک برنامه برای دریافت و شنیدن:

/ 0 نظر / 14 بازدید